Sme distribútorom špeciálneho
zdravotníckeho materiálu
a zdravotníckej techniky.

PRODUKTY

Spoľahnite sa na produkty od renomovaných výrobcov

Produkty, ktoré nájdete v našom portfóliu
pochádzajú výlučne od rokmi overených dodávateľov.
Bezpečnosť našich klientov a ich pacientov je pre nás najvyššou prioritou.

Školenia

Presvedčte sa o unikátnych vlastnostiach produktov

Produkty z nášho portfólia môžete naplno oceniť až vtedy, keď porozumiete ich rozsiahlym možnostiam.

Školenia, ktoré organizujeme vám umožnia zoznámiť sa so všetkými funkciami nami distribuovaných produktov a ukážu vám ich plný potenciál. Navyše školenie pripravíme s praktickými ukážkami práce
s technikou, v našich alebo vašich priestoroch presne podľa vašich individuálnych potrieb.

Viac o školeniach
Školenia
Naše environmentálne aktivity

SEWA

Podieľame sa na šírení myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie.

SEWA Zelený certifikát PULImedical spol. s r.o. 2020

https://www.sewa.sk
Naše environmentálne aktivity
SLUŽBY

Využite prvotriedne služby a bezchybný servis

Naše služby a servisné zásahy vykonávajú výlučne interní servisní špecialisti, ktorí sú pravidelne školení pre všetky typy nami ponúkaných medicínskych zariadení.

Sme vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou. Príslušní servisní špecialisti sú odborne spôsobilí
a sú držiteľmi oprávnení na túto špecifickú servisnú činnosť.

Všetky služby
  1. 1 Predaj zdravotníckeho materálu a techniky
  2. 2 Dovoz produktov priamo k vám
  3. 3 Odborné podujatia a školenia
  4. 4 Záručný a pozáručný servis
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty
REFERENCIE

Pozrite si referencie úspešne realizovaných projektov