O nás

Sme distribútorom špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky.

Spoločnosť PULImedical vznikla v roku 1993 a počas svojej existencie
si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Zameriavame
sa predovšetkým na zdravotnícke zariadenia, medicínske centrá
a distribučné spoločnosti orientované na oblasť zdravotníctva.
Na Slovensku spolupracujeme s univerzitnými a regionálnymi
nemocnicami, súkromnými inštitúciami ako aj s najrenomovanejšími
medicínskymi špecialistami.

Spoločnosť PULImedical pri preprave nebezpečných tovarov postupuje podľa dohody ADR.

PULImedical ako právnická osoba si plní povinnosti v zmysle zákona
o odpadoch a obaloch. Sme členom kolektívnej organizácie SEWA
(Slovak ElectronicWasteAgency) vďaka ktorej si plníme záväzky
voči Recyklačnému fondu a ponúkame komplexné služby zabezpečenia odvozu a likvidácie elektro odpadu.

SLUŽBY

Využite prvotriedne služby, a bezchybný servis

Odborné inštalácie, servisné zásahy a služby s tým spojené vykonávajú výlučne interní servisní špecialisti, ktorí sú pravidelne školení pre všetky typy nami ponúkaných medicínskych zariadení.

Sme vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou. Príslušní servisní špecialisti sú odborne spôsobilí
a sú držiteľmi oprávnení na túto špecifickú servisnú činnosť. Organizujeme množstvo odborných podujatí a školení pre našich existujúcich a budúcich zákazníkov.
V spolupráci so spoločnosťou Becton Dickinson sa staráme
o bezpečnosť našich zákazníkov a ich pacientov. Spoločnosť sídli vo vlastnej budove v priemyselnej zóne na Nádražnej ulici
v Ivanke pri Dunaji.

  1. 1 Predaj zdravotníckeho materálu a techniky
  2. 2 Dovoz produktov priamo k vám
  3. 3 Odborné podujatia a školenia
  4. 4 Záručný a pozáručný servis

Zastupované značky spoločnosti

Zastupujeme svetových výrobcov: Agfa- Belgicko, BectonDickinson - USA, EllaLegros - Francúzsko, Hitachi - Japonsko, Mentor - USA, MollerMedical - Nemecko, Planmed -Fínsko, TruLife - Írsko, Voe -Španielsko. Naša spoločnosť participuje na významných svetových výstavách ako sú: ECR Viedeň, Rakúsko; MEDICA Düsseldorf, Nemecko; PRAGOMEDICA Praha, MEDICA Brno, Česká Republika.

ŠKOLENIA

Presvedčte sa o unikátnych vlastnostiach produktov

Svojim partnerom a odberateľom našej techniky a zariadení poskytujeme školenia na základe vzájomnej dohody a individuálnych potrieb. Školenia realizujeme priamo na mieste používania zariadenia poprípade na inom dohodnutom mieste.

Školenia ktoré organizujeme, vám umožnia zoznámiť sa so všetkými funkciami nami distribuovaných produktov a ukážu vám ich plný potenciál. Súčasťou školenia sú praktické ukážky práce s produktami
a technikou priamo vo vašich priestoroch a podľa vašich individuálnych potrieb.

ŠKOLENIA
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
Máte záujem o viac informácií?
Kontaktujte nás
Kontakty