AIRIS Vento – otvorený systém MR

HITACHI otvorený systém MR – 0,3 T permanentný horizontálny magnet, celotelový software AIRIS Vento je výkonovo plne porovnateľný s 1,0 T zatvorenými systémami MR.AIRIS Vento umožňuje kompletné vyšetrenie celého ľudského tela vrátane centrálnej nervovej sústavy, angiografických vyšetrení a invazívnych vyšetrení za priameho použitia MR obrazu.

AIRIS Vento poskytuje vyšetrujúcemu personálu a lekárom pohodlný 210 uhlový priestor z prednej a 70 uhlový priestor zo zadnej strany MRI.

AIRIS Vento poskytuje pacientovi voľnosť až 70% otvoreného priestoru, nízku hladinu hlučnosti magnetu a s tým spojenú kvalitnú zreteľnú komunikáciu počas vyšetrenia s obslužným personálom a lekárom.

AIRIS Vento nevyžaduje nijaké chladenie magnetu samostatným systémom. Prevádzkové náklady sú odvodené len od ceny napájania elektrickou energiou.

Pracovná konzola pre obslužný personál a lekára je otvorená, s 21″ farebným plochým kvalitným monitorom s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Samotný počítač je zabudovaný do jednotky MRI.

Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Miroslav Lenk

Riaditeľ spoločnosti

0905 229 495
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty