Analógový mamograf PLANMED SOPHIE

PLANMED SOPHIE majú spomaľovaciu a predvoliteľnú rýchlosť kompresie s následným jemným dolaďovaním. Špeciálny dôraz je kladený na pohyb kompresnej dosky, aby kompresia bola dosiahnutá pri minimálnom nepohodlí pacientky. Rýchlosť kompresnej dosky je voliteľná.

PLANMED SOPHIE má vďaka izocentrickej rotácii stred C-ramena v osi stredu prsníka. Pri rôznych projekciách a výškach C-ramena nemusí byť poloha pacientky upravovaná. Pri tomto novom usporiadaní je polohovanie prsníka rýchle a jednoduché. Výška ramena nevyžaduje pri rôznych obrazových projekciách žiadnu úpravu. Nemusí byť ani menená poloha pacientky. Izocentrická rotácia C-ramena je motorizovaná, preto je polohovanie prsníka ľahké, rýchle a presné.PLANMED SOPHIE má mikroprocesorovo riadený generátor s konštantným potenciálom a frekvenciou 80 kHz. Generátor je schopný pracovať pri kolísavom napätí 187 – 264 V, pri kolísavej frekvencii 50 – 60 Hz. Mikroprocesor vyrovná výkyvy a udržuje hodnoty generátor a na stabilnej úrovni. Generátor umožňuje pracovať v rozsahu anódového napätia 20 – 35 kV s posunom o 1 kV. Generátor umožňuje vysoké vyťaženie rentgenky ( mGy/mAs ). Motorizované filtre sa nastavujú automaticky a zaisťujú optimálnu kvalitu pre všetky expozičné hodnoty.

PLANMED SOPHIE používa vysokorýchlostnú dvojuhlovú rentgenk ( 9.700 ot/min anódy ) čím má röntgenové žiarenie vyššiu výťažnosť. Vyšší prúd dovoľuje skrátiť expozičný čas, znižuje neostrosti, zlepšuje kvalitu pri zväčšovaní s použitím malého ohniska. Uhol terčíku pre malé a veľké ohnisko je iný a rentgenka má lepšie rozlíšenie. Terčík je z molibdénu obohatený nióbiom. Kombinácia uvedených materiálov zaručuje vysokú kvalitu zriedkavo sa vyskytujúcich vysoko denzných prsníkov.Tento materiál je zároveň odolnejší voči degradácii a rentgenka dlhšie vydrží.

PLANMED SOPHIE má motorizované funkcie uľahčujúce prácu obslužného personálu.

 

PLANMED SOPHIE je vybavený technickými špecialitami nápomocnými pri samotnom vyšetrovaní:

  • Mikroprocesorové riadenie funkcií generátora
  • Zdvojené obojstranné ovládanie prístroja
  • Automatické vyrovnávanie napätia a kolísania v sieti
  • Mikroprocesorové riadenie a neustála kontrola žiariča
  • Motorizovaná dvojitá filtrácia
  • Automatická kolimácia
  • Predmagnetizačný obvod chrániaci pred zahmlievaním ohniska
  • Izocentrické uloženie C – ramena
Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Miroslav Lenk

Riaditeľ spoločnosti

0905 229 495
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty