BD Q-Syte™ – príslušenstvá pri intravenóznej terapii

  • Uzatvorený systém
  • Použite podľa ISO normy o intravenóznych zdravotníckych pomôckach
  • Použitie na jednorazovú alebo kontinuálnu infúziu
  • Pripojenie a odpojenie striekačiek a intravenóznych setoch
  • Odber krvi
  • Použitie k arteriálnym linkám


Bezihlový vstup s deleným septom má o 64% – 70% nižší výskyt nozokomiálnych nákaz ako mechanické chlopne

Na základe rovnocenných skúmaní, CDC1 upravila Pokyny k prevencii infekcií krvného riečiska súvisiacimi s intravenóznymi katétrami a odporúča zaradiť k používaniu preferovaný typ bezihlových vstupov. Zatiaľ čo mnoho z bezihlových vstupov uvádzajú, že obsahujú delené septum, jediné popísané delené septum podľa CDC má BD Q-Syte™ bezihlový vstup a Interlink®*.

 

BD Q-Syte™ bezihlový vstup s deleným septom

• nemá žiadne vnútorné komponenty alebo mechanizmy

• priame vstrekovanie tekutiny

• hladký povrch s jasným/priehľadným vonkajším obalom na vizuálnu detekciu vnútorného priestoru

  1. DC Guidelines May 20112
  2. Rupp ME, Sholtz LA, Jourdan DR et al. (2007): Outbreak of bloodstreaminfectiontemporallyassociatedwiththeuse of anintravascularneedlelessvalve. ClinInfectDis. 44(11):1408-14.3
  3. Salgado CD, Chinnes L, Paczesny TH, Cantey JR (2007): Increased rate of catheter-relatedbloodstreaminfectionassociatedwithuse of a needleless

 

Bezihlové vstupy s mechanickými chlopňami

• nepriama cesta tekutiny

• nepravidelné vnútorné medzery/škáry

• zložité vnútorné komponenty

• vnútorné rezervoáry tekutiny

mechanicalvalve device at a long-term acutecarehospital. InfectControl

HospEpidemiol. 28(6):684-8.

* Interlinkis a trademark of Baxter International.

BD Q-Syte™ - príslušenstvá pri i.v. terapii

PopisPočet BD Q-Syte™Vnútorný objem (ml)Balenie / KartónReferenčné číslo
BD Connecta™ 3-cestný kohútik s BD Q-Syte™
BD Connecta™ 3-cestný kohútik s BD Q-Syte™10,3150 / 500394501
BD Q-Syte™ Príslušenstvo
BD Q-Syte™ Adaptér na ampulku0,1625 / 100385108
Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Mgr. Mária Halászová

Obchodný zástupca

0918 993 399
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty