Digitálny mamograf Planmed Clarity

Digitálny mamografický prístroj PLANMED Clarity

Výrobcom je fínska spoločnosť PLANMED. Clarity je mamografický prístroj ideálny pre skríning aj indikované vyšetrenia. Optimálne komprimovaný prsník vydá lepší kontrast, jednotnú optickú hustotu obrazu, nízku radiačnú záťaž pacientky. Mamografické prístroje Planmed Clarity dokážu vykonať ideálnu kompresiu pre každú jednotlivú pacientku.Digitálny mamografický prístroj Clarity je vybavený technickými špecialitami:

 • svetový patent vyťahovania prsníka Max View zaručuje zobrazenie celého tkaniva prsníka až po pektorálny sval pri všetkých projekciách (svetový patent z USA, ponúka jedine Planmed)
 • možnosť upgradu na tomosyntézu priamo na pracovisku pomocou upgrade kitu
 • Zdvojené obojstranné digitálne ovládanie prístroja
 • ovládacia pracovná stanica laborantky vybavená 3 MP a 21“ nadštandardným lekárskym medicínskym diagnostickým monitorom
 • Generátor „state of art“ najmodernejšia technológia, váha 7,0 kg znižuje hmotnosť prístroja
 • Wolfrámová RTG lampa
 • Filtre striebro a ródium
 • Veľký detektor 24 x 30 cm s amorfným silikónom CSL
 • 47 samostatných senzorov denzity tkaniva prsníka na celej ploche detektora (min. 17 detekčných bodov aj pre najmenšie prsníky)
 • Dotyková ovládacia obrazovka
 • Automatické vyrovnávanie napätia a kolísania v sieti

VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ POPIS DIGITÁLNEHO MAMOGRAFU PLANMED Clarity

 • Max View

PLAMNED Clarity vykonáva patentované vyťahovanie prsníka, čím je prsník počas kompresie súčasne vyťahovaný von smerom od hrudníka. Na snímke sa zobrazí viac tkaniva z blízkosti hrudného koša, pektorálny sval a to hlavne pri šikmých a bočných projekciách.

 • Mikroprocesorové riadenie funkcií generátora

mikroprocesorovo riadený generátor s konštantným potenciálom a frekvenciou 80 kHz. Generátor je schopný pracovať pri kolísavom napätí 187 – 264 V, pri kolísavej frekvencii 50 – 60 Hz. Mikroprocesor vyrovná výkyvy a udržuje hodnoty generátor a na stabilnej úrovni. Generátor umožňuje pracovať v rozsahu anódového napätia 20 – 50 kV s posunom o 1 kV. Moderná rádiológia pracuje v rozsahu 23 – 35 kV, ktorý je postačujúci a minimálne ožaruje pacientku. Generátor umožňuje vysoké vyťaženie röntgenky ( mGy/mAs ). Motorizované filtre sa nastavujú automaticky a zaisťujú optimálnu kvalitu pre všetky expozičné hodnoty.

 • Motorizovaná dvojitá filtrácia.

Kombinované chladenie hlavy olejom a vzduchom predlžuje životnosť RTG lampy.

 • Nastaviteľná kompresia

Mamografy PLANMED majú spomaľovaciu a predvoliteľnú rýchlosť kompresie s následným jemným dolaďovaním. Špeciálny dôraz je kladený na pohyb kompresnej dosky, aby kompresia bola dosiahnutá pri minimálnom nepohodlí pacientky. Rýchlosť kompresnej dosky je voliteľná.

Vysokorýchlostná dvoj uhlová röntgenka (9.700 ot./min).

Vďaka tomu má rtg žiarenie vyššiu výťažnosť. Vyšší prúd dovoľuje skrátiť expozičný čas, znižuje neostrosti, zlepšuje kvalitu pri zväčšovaní s použitím malého ohniska. Uhol terčíku pre malé a veľké ohnisko je iný a röntgenka má lepšie rozlíšenie. Terčík je z wolfrámu – najmodernejšieho používaného materiálu. Wolfrám zaručuje vysokú kvalitu aj u zriedkavo sa vyskytujúcich vysoko denzných prsníkov. Tento materiál je zároveň odolnejší voči degradácii a röntgenka dlhšie vydrží.

 • Mikroprocesorové riadenie a neustála kontrola žiariča.
 • Automatická kolimácia.

Predmagnetizačný obvod chrániaci pred zahmlievaním ohniska.

 • Izocentrické uloženie C – ramena.

vďaka izocentrickej rotácii stred C-ramena v osi stredu prsníka. Pri rôznych projekciách a výškach C-ramena nemusí byť poloha pacientky upravovaná. Pri tomto novom usporiadaní je polohovanie prsníka rýchle a jednoduché. Výška ramena nevyžaduje pri rôznych obrazových projekciách žiadnu úpravu. Nemusí byť ani menená poloha pacientky. Izocentrická rotácia C-ramena je motorizovaná, preto je polohovanie prsníka ľahké, rýchle a presné. Motorizovaný pohyb je nastaviteľný ako pomalý a rýchly.

 • PLAMNED Clarity vďaka teleskopickému stojanu umožňuje vyšetrenie s uložením prsníkov vo výškovom rozsahu od min. 82 do max. 138 cm.
 • PLAMNED Clarity vďaka teleskopickému stojanu umožňuje aj vyšetrenie nepohyblivých pacientok v sede na vozíku.
 • PLAMNED Clarity je prístroj riadený mikroprocesorom, preto je možné vo všetkých jestvujúcich prístrojoch nainštalovať nové vylepšenia jednoduchou zmenou softvéru.
 • PLAMNED Clarity je vybavený detektorom veľkosti 24 x 30 cm s priamou konverziou, veľkosťou pixelov 83µm.
 • PLAMNED Clarity pracovná stanica pre obsluhujúci personál má integrovaný DICOM Worklist, DICOM Media Export a Clarity Manager 3 softvér.
Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Miroslav Lenk

Riaditeľ spoločnosti

0905 229 495
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty