OASIS 1,2T

HITACHI otvorený systém magnetickej rezonancie 1,2 T je supravodivý horizontálny magnet.

Celotelový software OASIS je výkonovo plne porovnateľný s 1,5 T zatvorenými systémami magnetickej rezonancie. Matematickým nasčítaním sily permanentného magnetu a vloženej solenoidnej cievky dostaneme silu poľa 1,47T čo je takmer zhodné so silou 1,5T permanentných zatvorených prístrojov magnetickej rezonancie.OASIS je najvýkonnejší otvorený a k pacientom priateľský celotelový supravodivý prístroj magnetickej rezonancie spájajúci výhody otvoreného systému s výhodami sily vysokého magnetického poľa.

OASIS umožňuje kompletné vyšetrenie celého ľudského tela včítane centrálnej nervovej sústavy, angiografických vyšetrení a invazívnych vyšetrení za priameho použitia MR obrazu. OASIS poskytuje vyšetrujúcemu personálu a lekárom pohodlný prístp z každej strany MRI.

Pracovná konzola pre obslužný personál a lekára je otvorená, s 21″ farebným plochým kvalitným monitorom s vysokorozlišovacou schopnosťou. Samotný počítač je zabudovaný do jednotky MRI.

Unikátna architektúra dvoch asymetricky uložených pilierov pod gantry poskytuje pacientom výnimočný zážitok a komfort v rámci vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Vertikálne magnetické pole zaružuje vysokú kvalitu rýchlach sekvencií. Konštrukcia prístroja umožňuje vyšetrovanie všetkých pacientov bez výnimky včítane klaustrofobikov a detí.

Prístroj umožňuje presné osadenie pacientov v strede magnetického poľa jako aj vykonávať kinetické štúdie a intervenčné aplikácie.

Vertikálne magnetické pole a nové technológie garantujú najvyššiu kvalitu obrazu pre všetky použité aplikácie.

Gradienty prístroja sú 33mT/m a Slew Rate je 100T/m. Konštrukčne je prístroj postavený tak, že nedochádza k odparovaniu hélia.

Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Miroslav Lenk

Riaditeľ spoločnosti

0905 229 495
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty