Produkty pre molekulárnu diagnostiku (skúmavky, kity)

Skúmavky na prípravu plazmy

Izolácia plazmy je jedným zo základných krokov v in vitro molekulárnej diagnostike. BD Vacutainer® PPTTM skúmavky sú určené na jednoduchú a bezpečnú prípravu plazmy z venóznej krvi. Vďaka suchému antikoagulantu (K2EDTA) nastriekanému po stenách skúmavky a špeciálnemu separačnému gélu dochádza k oddeleniu väčšiny erytrocytov a granulocytov a časti lymfocytov a monocytov, čím sa po centrifugácii získa kvalitná nezriedená plazma.

Skúmavky na prípravu plazmy

Kat. čísloObjem (ml)AditívumVeľkosť (mm)Ks v balení
3627915K2EDTA/Gel13 x 100100
3627955K2EDTA/Gel13 x 100100
3627998,5K2EDTA/Gel16 x 100100

Skúmavky na prípravu buniek

BD Vacutainer® CPT™ skúmavky umožňujú izoláciu periférnych krvných mononukleárnych buniek v jednom kroku bez potreby ďalších laboratórnych úkonov ako sú značenie sekundárnych skúmaviek, riedenie vzorky, zber z hustotného gradientu a iné. Skúmavky obsahujú antikoagulant (citrát sodný alebo heparín sodný) a kombinovaný separačný systém gel/Fikol, čím k separácii dochádza už v priebehu jedinej 20minútovej centrifugácie. Naviac povrch BD CPT™ sklenených skúmaviek je silikonizovaný, čo minimalizuje nešpecifickú bunkovú aktivitu. Keďže gel vytvára stabilnú bariéru medzi vrstvami buniek, so separovanou vzorkou v skúmavke BD CPT™ sa môže ďalej manipulovať bez rizika opätovného premiešania oddelených vrstiev.

PAXgene kit pre izoláciu RNA a DNA z krvi

PAXgeneTM Blood RNA System je unikátny kit, ktorý v sebe jednoducho spája všetky kroky od odberu krvi, cez stabilizáciu nukleových kyselín až po samotnú izoláciu RNA. Stabilizácia intracelulárnej RNA v skúmavke je vďaka špeciálnemu konzervantu zabezpečená niekoľko dní pri laboratórnej teplote a pri 4°C až niekoľko týždňov.

PAXgeneTM Blood DNA System je unikátny kit, ktorý v sebe jednoducho spája všetky kroky od odberu krvi, cez stabilizáciu nukleových kyselín až po samotnú izoláciu DNA. Stabilizácia intracelulárnej DNA v skúmavke je vďaka špeciálnemu konzervantu zabezpečená niekoľko dní pri laboratórnej teplote a pri 4°C až niekoľko týždňov.

PAXgene kit pre izoláciu RNA a DNA z krvi

Kat. čísloPopisKs v balení
762165 PAXgeneTM Blood RNA Tubes100
761165 PAXgeneTM Blood DNA Tubes100
Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Carmen Kopecká

Obchodný zástupca

0948 735 521
KONTAKTUJTE NÁS POMOCOU FORMULÁRA
Vyplňťe formulár
Formulár
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty