Produkty


BD Arteriálna Kanyla™ s BD Floswitch™ – arteriálna kanyla s jednocestným zariadením on/off

BD Arteriálna Kanyla™ s BD Floswitch™ – arteriálna kanyla s jednocestným zariadením on/off

BD Posiflush™  – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BD Posiflush™ – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BDNexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok

BDNexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok

BDInsyte™ Autoguard™ a BD Insyte-N™Autoguard™  – bezpečnostné intravenózne kanyly

BDInsyte™ Autoguard™ a BD Insyte-N™Autoguard™ – bezpečnostné intravenózne kanyly