Produkty


BD Posiflush™ – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BD Posiflush™ – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BD Nexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok

BD Nexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok

BD Insyte™ Autoguard™ a BD Insyte-N™Autoguard™  – bezpečnostné intravenózne kanyly

BD Insyte™ Autoguard™ a BD Insyte-N™Autoguard™ – bezpečnostné intravenózne kanyly

BD Insyte™ Autoguard™ BC – BLOOD CONTROL – s technológiou kontroly spätného toku krvi

BD Insyte™ Autoguard™ BC – BLOOD CONTROL – s technológiou kontroly spätného toku krvi