Produkty


BD Arteriálna Kanyla™ s BD Floswitch™ – arteriálna kanyla s jednocestným zariadením on/off

BD Arteriálna Kanyla™ s BD Floswitch™ – arteriálna kanyla s jednocestným zariadením on/off

BD Posiflush™ – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BD Posiflush™ – predplnené preplachové striekačky naplnené NaCl 0,9%

BD Nexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok

BD Nexiva™ Diffusics™ – uzatvorený katétrový systém určený pre vstrekovanie kontrastných látok