Servis

Technický servis medicínskych zariadení

Technický servis vykonávajú naši servisní špecialisti odborne pravidelne školení na všetky nami ponúkané medicínske zariadenia. Sme vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou. Príslušní servisní špecialisti sú odborne spôsobilí a sú držiteľmi oprávnení na takúto činnosť, ktoré okrem iného vydáva Technická inšpekcia Slovenskej republiky.

Naša úzka spolupráca s výrobcami ktorých zastupujeme znamená mať k dispozícii ďalších vysokokvalifikovaných technikov špecialistov a lekárov – aplikačných špecialistov, čo považujeme za ďalšiu záruku profesionálnej podpory našim zákazníkom. Zákazník tieto služby využíva bezplatne a hradí len služby technického servisu.

Ponúkame niekoľko typov servisných zmlúv, ktoré vždy zohľadňujú skutočné potreby našich zákazníkov, optimalizujú finančné riziká, snažia sa čo najviac skvalitniť funkčnosť a predĺžiť životnosť medicínskych zariadení.

KONTAKTY

Naše prevádzkové a servisné strediská zabezpečujú

Zaznamenávanie hlásení záručných a pozáručných technických porúch, objednávanie opráv, ako aj objednávanie a inštaláciu náhradných dielov.

Tieto služby máte možnosť využívať 24 hodín denne na týchto kontaktoch:

Pavol Melkner
Rastislav Turanský

Autorizovaný servis značiek

Pozáručné opravy v prípade že nie je podpísaná paušálna servisná zmluva je nutné potvrdiť písomnou objednávkou, e-mail, fax.

V prípade že máte podpísanú paušálnu servisnú zmluvu postačí nahlásiť poruchu servisnému technikovi, alebo priamo na asistentskú linku našej spoločnosti.

KONTAKT NA SERVISNÝCH TECHNIKOV pulimedical@pulimedical.sk
MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?
Kontaktujte nás
Kontakty