Všeobecné obchodné údaje

Obchodné meno: PULImedical, spol. s r.o.

Sídlo: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31344399

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4525/B

DIČ: 2020315044

DPH: SK2020315044