ELLA LEGROS

Firma ELLA LEGROS má za sebou viac ako 50 rokov skúseností v rôznych medicínskych oblastiach, špeciálne v rádiodiagnostike. ELLA LEGROS je svetovo uznávaný líder na trhu negatoskopov.

Vývojové oddelenie neustále upgraduje produkty, tak aby spĺňali tie najvyššie kritériá a očakávania našich zákazníkov.


www.ella-legros.com

Negatoskop je rádiodiagnostické zariadenie, určené na prehliadanie RTG filmov, ktoré prešli cez reťazec špičkových technických zariadení. Na konci tohto reťazca vysoko kvalitných zariadení je negatoskop, ktorý by mal byť tiež špičkovej kvality.
Napriek závratnému technickému vývoju v rádiodiagnostike aj ten najkvalitnejší film bude plne čitateľný len na perfektne podsvietenom a plne homogénnom negatoskope.

Nemecký štandard DIN 6856 určuje:
– farba svetla podsvieteného povrchu musí byť 4500-6500° Kelvin.
– Podsvietená plocha negatoskopu musí byť plne homogénna.

Farba svetla na negatoskopoch ELLA spĺňa tento štandard.
Homogenita taktiež dosahuje vysokú úroveň – rozdiely sa pohybujú v rozmedzí 2-11% (štandard je 15-30%).

Pre lekárov alebo rádiológov, pre ktorých je negatoskop pracovným nástrojom, kvalita nie je luxus, ale nutná potreba.

 

Vysoká frekvencia – alebo nutnosť kvalitného osvetlenia

 

Výhody:

  • zvýšená stabilita svetla s elimináciou stroboskopického efektu
  • rádiológovia netrpia únavou, ophthalmickými migrénami a ani iritáciou očí
  • elektronický regulátor intenzity svetla je plynulo nastaviteľný s extrémne širokou škálou (10-100%)
  • pri zapnutí sa svetelné trubice okamžite zapnú bez štartéra a ihneď svietia v zvolenej intenzite
  • vysoká frekvencia predlžuje životnosť svetelných trubíc
  • šetrí elektrickú energiu o 20-30%

Vysoká frekvencia robí z negatoskopu kvalitnejší pracovný nástroj, ktorý zlepšuje pracovné podmienky rádiológa, zlepšuje čitateľnosť filmu hlavne keď je dôležitá vizuálna precíznosť.
Lekár dokáže lepšie rozpoznať anomálie, ako napr. mikro-kalcifikáty v prípade rakoviny prsníka.

Kontaktná osoba

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte

Bc. Miroslav Lenk

Riaditeľ spoločnosti

0905 229 495

Produkty