BD Vacutainer

Systém BD Vacutainer® je uzavretý vákuový systém na odber krvi tvorený ihlou, držiakom a sterilnou vákuovou skúmavkou.


www.bd.com

Použitie BD Vacutainer® systému na odber krvi má mnoho výhod:

  • odber krvi je hygienický a bezpečný, nakoľko nedochádza k priamemu kontaktu s krvou
  • je to spoľahlivejšia alternatíva klasického odberu, pretože sa minimalizuje ovplyvnenie stanovenia manuálnymi úpravami vzorky a celý proces odberu zostáva konzistentný
  • plastové skúmavky BD Vacutainer® sú vyrobené z čistého PET (polyetyléntereftalátu) – materiálu, ktorý neobsahuje latex, skúmavky sú nerozbitné
  • v ponuke je široké spektrum skúmaviek pre základné aj špeciálne analýzy, farebné kódovanie uzáverov je v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 6710
  • odberové súpravy a ihly rôznych druhov umožňujú jednoduchý odber aj z ťažko dostupných alebo krehkých žíl (onkológia, geriatria a pod.)
  • súčasťou ponuky je aj špeciálna rada skúmaviek a bezpečnostných lanciet pre odber kapilárnej krvi